Beata Sąsiadowska

tłumacz przysięgły języka niemieckiego

 

Z Wrocławiem jestem związana od urodzenia. W 1986 r. ukończyłam germanistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego uzyskałam dnia 09 listopada 1987 r. 

W zawodzie tłumacza pracuję nieprzerwanie od roku 1988.

Z dniem 21 lipca 2005 r. na podstawie art. 217 § 1 KPA zostałam wpisana pod numerem TP/1714/05 na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 

Moja kancelaria tłumaczeniowa działa od 1995 r. na wrocławskim Rynku.

Od 1995 r. figuruję również na liście tłumaczy przysięgłych, prowadzonej przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.